2. Identity

Další příklad si ukážeme na analýze Identity.

Budeme chtít železniční tratě rozdělit na úseky které probíhají lesem a které lesem neprobíhají.

Obrázek 10.11. Identity

Identity

Po skončení analýzy dostaneme vrstvu Identity.shp, která u částí železnic které procházejí lesem má atributy převzaté z lesa a ty části železnice, které lesem neprocházejí mají u těchto atributů hodnotu nula. Tímto se dají úseky od sebe odlišit a následně vizualizovat.