Kapitola 10. Topologické překrytí

Obsah

1. Intersect
2. Identity
3. Model Builder

Obecně dotazování dvou nebo více informačních vrstev se označuje jako topologické překryt (overlay) těchto vrstev. Klasicky se tento problém řešil překrytím dvou tématických map na průhledných fóliích. Stejný problém se v GIS řeší pomocí základních algoritmů počítačové grafiky (test bodu v polygonu, hledání průsečíku dvou objektů, ořezávání). Výsledkem postupu je pak identifikace nových objektů, které mají kombinace vlastností objektů ze zdrojových informačních vrstev.

Pro kombinaci vstupních objektů se opět (jako u atributových a prostorových dotazů) používají pravidla Boolovské logiky.

Základní operátory potom jsou:

Při těchto operacích dochází k řešení vztahů bod, linie nebo polygon v polygon (podmínkou je sjednocení, které se může provádět pouze mezi dvěma polygonovými vrstvami).

Z procesu topologického překrytí vznikají nové vrstvy, kterým jsou přiřazeny také atributy. Tím se topologické překrytí liší od prostorových dotazů, kde žádné nové vrstvy nevznikají.

Vstupní vrstva může být bodová, liniová, nebo polygonová, druhá vrstva - ta co provádí topologické překrytí, musí být polygonová.

Nyní se podávíme na praktickou aplikaci topologického překrytí:

Většina analytických nástrojů GIS je přístupna z tzv. ArcToolboxu:

Obrázek 10.2. ArcToolbox

ArcToolbox

Funkce které budeme potřebovat (Intersect, Union, Update) jsou ve složce Analysis Tools - Overlay.

Obrázek 10.3. ArcToolbox

ArcToolbox

Pokud ovšem neznáme přesné umístění kýžené funkce (v ArcToolboxu je přes 400 funkcí), můžeme použít záložku Search, kde si můžeme i podle části názvu vyhledat funkci kterou potřebujeme:

Obrázek 10.4. ArcToolbox

ArcToolbox