Kapitola 8. Triangulace

Obsah

1. Delaunayho triangulace
1.1. Z bodů k TINu
1.2. Z GRIDu do TINu
1.3. Z vrstevnic do TINu
1.4. Z kombinace lomových bodů a vrstevnic do TINu

Tato kapitola není určena pro žádné cvičení, je určena pro studenty, kteří mají zájem dozvědět se více o interpolacích, triangulacích, a dalších zajímavých věcech. Není to žádný odborný text, ale materiál, který jsem poskládal z poznámek a dokumentů, které jsem posbíral v průběhu svého studia...

Krajinná data mohou být vložena do GIS v různých formátech. Nejčastěji se používají digitální vrstevnice jako výsledek digitalizace analogových map. Další běžný typ vstupních dat je GRID, např. jako výsledek dálkového průzkumu Země. Existuje několik důvodů proč transformujeme data z jednoho formátu do druhého. Data ve formátu GRIDu běžně zabírají množství diskového prostoru, což vede k velkým požadavkům na operační paměť a k pomalým algoritmům při následném zpracování dat. Vrstevnicová data se většinou musejí převést, aby se z nich dalo vytvořit něco užitečného. V mnoha případech pomůže vypočítat a uložit TIN namísto vrstevnic. Užitečné může být také převést TIN na GRID nebo na vrstevnice.

V následujícím textu přiblížíme několik algoritmů a příkladů na konvertování TINů. Nejprve ukážeme jak převést bodové téma na TIN, potom GRID-to-TIN, dále ukážeme jak převést vrstevnice na TIN a poslední konverze je kombinace bodů a vrstevnic. Také se krátce zmíníme o algortimu Delaunayho triangulace.