Kapitola 7. 3D Analyst. Vizualizace dat v ArcScene. Mapová algebra.

Obsah

1. Zapnutí rozšíření 3D Analyst a Spatial Analyst
2. Generování 3D povrchu (TIN)
3. Převod TIN do rastru
4. Základní analýzy
4.1. Základní nabídka menu 3D Analyst
4.1.1. Generování vrstevnic
4.1.2. Gradient
4.1.3. Linie videtelnosti
4.1.4. Profil terénu
4.2. Analýzy povrchu
4.2.1. Vygenerování vrstevnic
4.2.2. Rastr sklonu svahů
4.2.3. Rastr orientace svahů
4.2.4. Stínovaný povrch
4.2.5. Viditelná oblast
5. Vizualizace 3D dat v ArcScene
6. Další interpolační algoritmy
6.1. Interpolace
6.1.1. IDW
6.1.2. Spline
6.1.3. Kriging
6.2. Oříznutí podle výběrové lokality

Toto cvičení ma za úkol seznámit Vás s rozšířením 3D Analyst a Spatial Analyst.