7.2. Základní geodetické úlohy

7.2.1. 1. geodetická úloha

Obrázek 7.3. 1. geodetická úloha

1. geodetická úloha

Dáno: P1[y1, x1], P2[y2, x2]

Určit: s12, σ12

Výpočet:

V podstatě se jedná o převod kartézských souřadnic na polární.

  1. výpočet souřadnicových rozdílů

  2. s12 podle (2)

  3. σ12 podle (4)

Příklad

Obrázek 7.4. 1. geodetická úloha (příklad)

1. geodetická úloha (příklad)

Dáno:

Body:

009011022340 [851710,35; 1011575,67]

009011022300 [852153,38; 1011704,38]

Určit:

s230,234, σ230,234, σ234,230

Výpočet:

  1. Výpočet souřadnicových rozdílů:

  2. Výpočet délky s230,234

  3. Výpočet směrníků:

    Bod 234 leží vzhledem k bodu 230 ve 3. kvadrantu, jak vyplývá ze souřadnicových rozdílů.

7.2.2. 2. geodetická úloha

Dáno: P1[y1, x1], s12, σ12

Určit: P2[y2, x2]

Zde se jedná o úlohu podobnou převodu polárních souřadnic do kartézské soustavy souřadnicové. Někdy se pro tuto úlohu používá i pojem rajón, což je orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu. Vzdálenost s12, je délkou po matematické i fyzikální redukci!

Příklad

Dáno:

Bod: 009011022300 [852153,38; 1011704,38]

Délka s230,234= 461,35 m

Směrník σ230,234= 282,0003 gon

Určit: Bod 009011022340

Výpočet: