Rozcestník internetových stránek zabývajících se geoproblematikou

Časopisy s geoprostorovou tématikou

Česká republika

Koktejl

Geografický magazín.Elektronický archiv tištěného geografického magazínu Koktejl.

http://www.ikoktejl.cz/magaziny/koktejl/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Zeměměřič

Časopis o geodézii, katastru nemovitostí a kartografii.

http://www.zememeric.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Vesmír

Celé články jsou přístupné pouze předplatitelům. Časopis obsahuje různá vědní témata, mezi nimi i geografii.

http://www.vesmir.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GEOinformace

Časopis o geodézii, katastru nemovitostí a kartografii.

http://www.geoinformace.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geoinformatika on-line

Akademický elektronický multimediální časopis Technické univerzity Ostrava, pokrývající oblast geoinformatiky a geoinformačních technologií.

http://www.geoinformatika.cz/geoinformatika-on-line/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geotechnika

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis je distribuován odborné veřejnosti z oblasti geotechnického průzkumu, projektantům, statikům, autorizovaným inženýrům, inženýrským geologům i význačným dodavatelům investičních celků. Časopis pro zakládání staveb a inženýrskou geodézii.

http://www.geotechnika-casopis.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geografie. Sborník České geografické společnosti

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis o geografii, životním prostředí, znečištění životního prostředí, ochraně přírody, rozvoji životního prostředí a hydrogeologii.

http://www.env.cz/ris/ais-risdb.nsf/0/C1256B3100517849C1256F0000436977?OpenDocument
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Acta Universitatis Carolinae Geographica

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis není on-line. Časopis představuje aktuální výsledky výzkumu v zeměpisných oblastech:geografie a geo-ekologie, socio-ekonomická geografie a krajinný vývoj, kartografie a geo-informace, demografie a geo-demografie.

http://www.natur.cuni.cz/~mak/acta/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Dějiny věd a techniky

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis není on-line. Časopis se věnuje historii téměř všech vědních oborů. Uveřejňuje nejnovější výsledky původního výzkumu v podobě článků, zařazuje i diskusní příspěvky z této tematiky a materiálová sdělení, doplňuje je o recenze vyšlých prací nebo jejich stručné anotace.

http://dvt.hyperlink.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Demografie

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise.

http://www.myris.cz/anot-demografie.html
http://www.czso.cz/cz/cisla/1/18/demogr/inddemo.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Studia Geophysica et Geodaetica

Na těchto stránkách nalezneme pouze informace o časopise. Studia Geophysica et Geodaetica vydává Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky. Časopis publikuje originální vědecké články z geofyziky, meteorologie, klimatologie a geodézie.

http://www.springerlink.com/app/home/journal.asp?wasp=d6b3052b3f8d4cff837982dfafcabece&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:109194,1
http://springerlink.metapress.com/app/home/contribution.asp?wasp=3f908b1212c84ed3b2d32405674baf58&referrer=parent&backto=issue,6,10;journal,1,33;linkingpublicationresults,1:109194,1
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0039-3169
Magda Baranová,podzim 2004

Geodetický a kartografický obzor

Časopis není on-line, na této adrese najdeme pouze obsah jednotlivých čísel. Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10026&AKCE=DOC:20-GAKO1
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Ročenka GEOinfo

Tato tradiční ročenka všech geoinformatiků mapuje trh produktů a řešení z oblasti geoinformatiky, mapování, GIS či infrastruktury. Seznámí nás s aktuálními trendy v geoinformatice a přináší mimo jiné také aktualizovaný rejstřík dodavatelů z oboru. Část ročenky patří prezentacím našich předních firem, které na našem trhu nabízejí své produkty i komplexní řešení. Seznámí nás s mnoha případovými studiemi z praxe i atraktivními vědeckými pracemi z oboru.

není on-line
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Svět

Geografický časopis

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise.Časopis uveřejňuje původní vědecké studie ze všech oblastí geografie; důraz klade na publikování studií věnovaných geografickému výzkumu Slovenska.

http://www.geography.sav.sk/vyd_cinnost.html#geogcasopis
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geographia Slovaca

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise.Monografie a monotématické soubory příspěvků z různých oblastí geografie.

http://www.geography.sav.sk/vyd_cinnost.html#geog_slovaca
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Kartografické listy

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise.Časopis publikuje vědecké studie a odborné příspěvky z oblasti kartografie, fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geoinformatiky týkající se hlavně území Slovenska, České republiky a dalších středoevropských států.

http://www.geography.sav.sk/vyd_cinnost.html#kartog_listy
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Journal of Geodesy

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis není on-line. Journal of Geodesy je mezinárodní časopis zabývající se geodetickými vědami. Publikuje zprávy o teoretických a aplikovaných studiích ve výzkumu v těchto oblastech: určování polohy, soustava souřadnic, geodetické sítě, modelování a kvalita kontroly, kosmická geodézie, dálkový průzkum Země, gravitační pole, dynamická geologie.

http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-10008-70-1101678-0,00.html
Magda Baranová,podzim 2004

ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing

Časopis je zdroj informací pro vědce a profesionály zabývající se disciplínami jako je fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, kosmické informační systémy a příbuzné obory.

http://www.isprs.org/
Magda Baranová,podzim 2004

GEODINAMICA ACTA

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise a obsahy článků. Časopis není on-line. Časopis publikuje články a recenze, které se zabývají interní a externí geodynamikou. Cílem časopisu je podporovat diskuze mezi různými disciplínami, které se týkají dynamičnosti litosféry a hydrosféry.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600786/description#description
Magda Baranová,podzim 2004

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing

Na této stránce nalezneme pouze on-line abstrakty. Časopis pro znázornění snímků a kosmickou informatiku a technologii. Zabývá se těmito obory: fyzická geografie, geovědy, dálkový průzkum Země, obrazová věda a fotografická technologie.

http://www.asprs.org
Magda Baranová,podzim 2004

Geoinformatica: an international journal on advances of computer science for geographic information systems

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis není on-line. Časopis zabývající se dvěma rychle se rozvíjejícími obory: počítačovou vědou a geografickou informatikou. Cílem časopisu je nejvíce podporovat novátorské výsledky přicházející z výzkumu na poli počítačové vědy aplikované geografickým informačním systémem(GIS).

http://www.springerlink.com/app/home/journal.asp?wasp=34bbe8aa0aaa49c58241978cc15b28f1&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:100268,1
Magda Baranová,podzim 2004

AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Časopis publikuje recenze, teoretické a experimentální výzkumy, významné recenze článků z geověd. Každým rokem vychází zvláštní tématické vydání uvádějící výběr novin pro specifickou oblast věd o Zemi.

http://www.gsa.org.au/
Magda Baranová,podzim 2004

COMPUTER & GEOSCIENCES

Na těchto stránkách nalezneme pouze informace o časopise.

http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www1.elsevier.com/homepage/sad/earthsubpage/earthjournals.htm
Magda Baranová,podzim 2004

Geodezja i Kartografia

Časopis vydává studijní články týkající se otázek geodézie a kartografie.

Časopis není on-line.
Magda Baranová,podzim 2004

GPS WORLD: news and applications of the Global Positioning System

Časopis GPS World poskytuje praktické informace pro inženýry, systémové integrátory, koncové uživatele a poradce.

http://www.gpsworld.com
Magda Baranová,podzim 2004

SURVEY REVIEW

Survey Review, ISSN 0039-6265, byl prvně publikován v roce 1931 jako výsledek usnesení První konference společenství zeměměřických úředníků v roce 1928. Od té doby byl nepřetržitě publikován jako čtvrtletník. Publikuje výzkumné studie, postupy a vedení v zeměměřictví a inženýrském zaměřování. Všechny články jsou nezávisle hodnoceny dvěma odbornými znalci, kteří pocházejí ze soukromých společností a světoznámých akademických organizací.

http://www.surveyreview.org/
Magda Baranová,podzim 2004

EARTH-SCIENCE REVIEWS

Earth-Science Reviews usiluje především o to, aby byli všichni obeznámeni s pokroky v geovědách. Vzhledem k šířce a hloubce svého přístupu k aktuálním tématům je důležitým prostředkem sběru informací pro učitele, studenty, vědecké pracovníky a pro nezávislé poradce.

http://www.sciencedirect.com/science/journal
Magda Baranová,podzim 2004

Geojournal

Zákaznický časopis o geomarketingu, GISu, geografických analýzách, GIS řešení pro manažery.

http://www.geojournal.de/
Magda Baranová,podzim 2004

GeoBIT (Geoinformatik für die Praxis)

Časopis GeoBIT informuje o nejnovějším rozvoji geoinformačních systémů a jiných prostorových informačních technologiích. Zprávy, reportáže a nejrůznější příspěvky z oboru jsou zde reprezentovány lehkou, srozumitelnou formou. Informuje především o tom, jak geoinformační systémy prokazují služby různým oborům jako je např. státní správa, zásobování energiemi, marketing a mnoha dalším.

http://www.geobit-onjline.de
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Global and Planetary Change

Časopis zabývající se záznamy změn v historii Země a analýzami současných a budoucích změn (např. chemické složení oceánů, atmosféry, klimatické změny).

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503335/description#descriptionDescription
Magda Baranová,podzim 2004

Geophysical Journal International

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Světově uznávaný časopis o výzkumu v geofyzice a astronomii.

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0956-540X&site=1
Magda Baranová,podzim 2004

Journal of Geophysical Research

Na této stránce nalezneme pouze online abstrakty.Časopis o výzkumu v geovědách.

http://www.agu.org/
Magda Baranová,podzim 2004

Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata

Mezinárodní časopis zabývající se geofyzikou a oceánografií.

http://www.ogs.trieste.it/OGS/index.html
Magda Baranová,podzim 2004

Marine Geodesy: an international journal of ocean surveys, mapping and sensing

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise. Časopis o oceánografii, mapování, dálkovém průzkumu Země, navigaci, určování geoidu.

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01490419.asp
Magda Baranová,podzim 2004

Belgian Journal of Geography (BelGéo-Revue Belge de Géographie)

Obsah jednotlivých čísel, i abstrakty článků a PDF-verze jednotlivých článků.

http://193.55.107.45/sommaire/FRE/belgeo.htm#no3
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Ecological Modelling

Časopis je on-line, jsou zde k dispozici PDF verze i full-text spolu s links.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5934&_auth=y&_acct=C000032307&_version=1&_urlVersion=0&_userid=640854&md5=36dad3ab64faf9e2e33c66aee4dbd252
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503306/description#description
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

European Spatial Research and Policy

Časopis není on-line, najdeme zde jen jednotlivé čísla a jejich obsah. Tento mezinárodní časopis se zabývá problémy společenských a hospodářských organizací na lokální, regionální a nadnárodní úrovni. Je to důležité fórum pro mezinárodní výměnu informací a názorů v oblasti prostorových studií.

http://www.geo.uni.lodz.pl/esrp/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

(EOM) Earth Observation Magazine

Tato publikace se spoléhá na své odboníky mezi zaměstnanci, kteří prozkoumávají svět z různých perspektiv. Jejich jediným cílem je pozvednout úroveň komunikace mezi profesionály zabývajících se technologiemi v geovědách.

http://www.eomonline.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GEOInformatics (Magazine for Surveying, Mapping &GIS Professionals)

Časopis není on-line. Na této adrese jsou k dispozici pouze obsahy jednotlivých čísel. Magazín GeoInformatics přináší reportáže, analýzy, komentáře a nejrůznější výklady a předkládá užitečné informace. Je publikován 8x za rok.

http://www.geoinformatics.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

International Journal of applied Earth observation and Geoinformation

Na této stránce nalezneme pouze informace o časopise.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622741/description#description
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=7269&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3f07359e6ed4ff1e157789caf58a4a4f
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Školy

Česká republika

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie geografické informační systémy 10

http://gis.cvut.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Masarykova Univerzita v Brně

Fakulta informatiky Katedra informačních technologií geografické informační systémy1,2 vybrané kapitoly z GIS 1,2

http://www.fi.mini.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Fakulta provozně ekonomická geografické informační systémy

http://www.pef.mendelu.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav geodézie a fotogrammetrie Ústav zajišťuje výuku na třech fakultách MZLU: na fakultě lesnické a dřevařské u všech oborů, na fakultě agronomické u oboru agroekologie a na fakultě zahradnické u oboru sadovnicko-krajinářského. Ústav je součástí mezinárodní sítě UniGIS, zajišťující distanční studium v oboru GIS na patnácti významných univerzitách v Evropě i ve světě. Tato síť je řízena z univerzity v Manchesteru. Od roku 1997 je ústav jedním z 12 regionálních center programu IDRISI (s ústředím na Clarkově univerzitě, Massachusetts, USA), jehož cílem je šíření technologie GIS. základy GIS analýza a podpora rozhodování v GIS

http://www.ldf.mendelu.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Katedra geoinformatiky garantuje bakalářské studium Geografie a geoinformatika. Prohlubuje se spolupráce s katedrami geografie, geologie a matematické informatiky na PřF UP v Olomouci. Pracovníci katedry zajišťují pro jiné studijní obory výuku geografické a tematické kartografie, DPZ, statistiky, GIS a dalších geoinformačních disciplín. geografické informační systémy programové prostředky GIS 1,2,3 GIS ve veřejné správě tvorba aplikací v GIS

http://www.geoinformatics.upol.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Institut geoinformatiky Institut geoinformatiky zajišťuje výuku v rámci bakalářského, navazujícího a doktoranstkého studia v oboru Geoinformatika. Dále se institut zabývá i výzkumem a vývojem v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Každoročně pořádá mezinárodní symposium GIS...Ostrava a studenstkou konferenci GISáček úvod do geoinformačních technologií programové vybavení pro GIS 1,2 zpracování dat v GIS plánování a projektování GIS

http://gis.vsb.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd Oddělení geomatiky úvod do GIS teorie tvorby GIS aplikace GIS databázové systémy pro GIS 1,2

http://www.gis.zcu.cz
Jiří Novotný,jaro 2004

Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Stavební fakulta Katedra geodézie fotogrammetrické mapování a GIS geografické informační systémy

www.svf.stuba.sk/kat/GDE
Jiří Novotný,jaro 2004

Technická univerzita Košice

Fakulta báňská,ekologická, řízení a technologií Katedra geografických informačních systémů Katedra zabezpečuje výuku geoinformačních systémů i pro jiné fakulty. Dále se katedra plně zapojuje svými výzkumnými projekty do výzkumu a vývoje geoinformatiky a geoinformačních technologií. aplikované GIS

http://www.fberg.tuke.sk
Jiří Novotný,jaro 2004

Německo

Univerzita Kassel

Výuka GIS probíhá na této univerzitě od roku 2000. základy GIS úvod do GIS GIS prohloubení

http://www.uni-kassel.de/gis
Jiří Novotný,jaro 2004

Vojenská univerzita v Mnichově

Institut pro geoinformace a územní řízení geoinformační systémy 1,2 grafické datové zpracování 1,2

http://www.agis.bauv.unibw-muenchen.de
Jiří Novotný,jaro 2004

Polsko

Agriculturní univerzita ve Wroclavi

Fakulta geodézie a fotogrammetrie systémy informačních prostředků 1,2,3 informatika v geodézii 1,2,3

http://www.gislab.ar.wroc.pl
Jiří Novotný,jaro 2004

Politechnika ve Wroclavi

Fakulta geoinženýrství, hornictví a geologie GIS 1,2,3

http://www.ig.pwr.wroc.pl
Jiří Novotný,jaro 2004

Rakousko

Technická univerzita Graz

Institut pro geoinformace základy geoinformatiky geoinformatika 1,2,3 GIS analytické metody zobrazení geoinformace

http://www.geoinformation.tugraz.at
Jiří Novotný,jaro 2004

Vídeňská univerzita

Institut kartografie a geoinformatiky Tento institut se zabývá a vyučuje kromě klasické Topografické a tematické kartografie, Alpinistické kartografie také Geografické a kartografické databáze.Poslední době hlavně GIS a grafickým zpracováním dat. databáze základy aplikovaných geoinformací aplikované geoinformace

http://www.gis.univie.ac.at
Jiří Novotný,jaro 2004

Geografická data a metadata

Digital Chart of the World

GIS data celého světa v měřítku 1:1 000 000. Jsou zde tři alternativy informací, které lze získat: 1)stažení dat ve formátu ARC/INFO a ARCVIEW 2)prohlídnout GIF soubor a zkopírovat na pevný disk obrázky 3)stáhnout soubor obsahující body obrysu dané země v txt.

http://www.maproom.psu.edu/dcw/
Martin Břehovský,zima 2004

The National Hydrography Dataset

Na této adrese nalezneme hydrodata pouze USA

http://nhd.usgs.gov/
Martin Břehovský,zima 2004

GTOPO30 - Global Topographic Data

Digitální model terénu celé zeměkoule v rozlišení 1x1 km.

http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html
Martin Břehovský,zima 2004

ArcData online

Zdroj volně dostupných dat firmy ESRI.

http://www.esri.com/data/online/index.html
Martin Břehovský,zima 2004

ESRI Datahound

Nástroj na vyhledávání volně dostupných dat na Internetu.

http://www.esri.com/datahound
Martin Břehovský,zima 2004

MEGRIN

Organizace shromažďující evropská metadata o GIS.

http://www.megrin.org/gddd/gddd.html
Martin Břehovský,zima 2004

MIDAS

Metainformační systém o geodetech v ČR.

http://gis.vsb.cz/midas
Martin Břehovský,zima 2004

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lze stáhnout soubory využitelné v GIS aplikacích (ESRI, Intergraph, ...).Soubory jsou shapefily uzlů, úseků a pasportu v zip.

http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/DFFC2FF000FC1FB3C1256DBF002CCEE3
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Hydroekologický informační sytém VÚV T.G.M. - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Poskytuje tyto data: vody v atmosféře (atmosférická depozice), povrchová voda (vodní toky, vodní plochy, hydrologická povodí), podzemní voda (hydrogeologické rajóny/objekty a odběry podzemní vody), chráněná území (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti, povrchové vody využívané ke koupání), užívání vody (odběry a vypouštění, komunální bodové zdroje znečištění, průmyslové bodové zdroje znečištění, přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a ČOV), vektorová ZVM 1:50000 (mapové vrstvy ke stažení), rastrová ZVM 1:50000 (klad listů, mapové listy ke stažení), metainformace (projekty a úkoly VÚV, výstupy , datové sady, publikace a výzkumné zprávy, internetové odkazy, legislativa, číselníky a seznamy), vyhodnocení dat z projektů řešených ve VÚV (vyhodnocení jakosti vody v tocích v letech 1991-1992, 1999-2000 a 2001-2002, vyhodnocení povodní v červenci 1997, projekty ochrany vod, lososové a kaprové vody (podle NV 71/2003 Sb.)), centrum pro hospodaření s odpady (databáze technologií úprav odpadů, katalog odpadů, způsoby využívání odpadů, způsoby odstraňování odpadů).

http://heis.vuv.cz/data/_main.asp?typ=data
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geograficka data ČR pro GRASS

Na této stránce najdeme geograficka data ČR ve formátu pro GRASS 5.7 a jako Shapefile. Data jsou získána z různých zdrojů.

http://mpa.itc.it/radim/cr/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Free maps for Garmin Mapping GPS

Na této stránce lze stáhnout mapy z České republiky a Slovenské republiky. Ke stažení jsou tyto mapy České republiky: cz_map, topo20, topo50 (všechny v zip nebo v exe). Ke stažení jsou tyto mapy Slovenska: topo20 (zip i exe), topo50 (pouze zip). CZ mapa obsahuje především silniční síť, vodstvo s převážnou většinou nádrží, přehrad a větších rybníků a v neposlední řadě všechny oficiální sídla v ČR. Topomapa je mapa obsahující vrstevnice.

http://gps-maps.info/gpsmaps/cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geoportál Zeměměřického úřadu

Na této adrese je přístup k následujícím službám: 1) Mapové služby (On-line přístup k datům): Zeměměřický úřad zahajuje publikování mapových služeb pro on-line přistup k vybraným datům cestou Internetu. WMS služba dle specifikace OpenGIS. ArcIMS služba. 2) Obchodní modul (Objednávky dat a tištěných map): Obchodní modul ZÚ nabízí přímé objednání souborů digitálních dat Zeměměřického úřadu v prostředí Internetu, tj. formou e-shopu. Umožňuje též objednávky map tištěných.

http://geoportal.cuzk.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Odborné organizace

Open Geospatial Consortium

Nezisková organizace, definující mezinárodní standardy na základě dobrovolné dohody. Má více než 260 členů ze 30 zemí 5 kontinentů (Oracle, Microsoft, Bentley, Boeing, OSN, vládní organizace USA, Kanady, Francie, Německa ... ).

http://www.opengis.org/
Martin Břehovský,zima 2004

U.S. Geological Survey

USGS je jedinou vědní americkou organizací pro ministerstvo vnitra. USGS je světový vůdce v přírodních vědách, poskytuje národu spolehlivou informaci pro popsání a porozumění Zemi.

http://www.usgs.gov/
Martin Břehovský,zima 2004

ČAGI

České asociace pro geoinformace se soustřeďuje převážně na práci v odborných skupinách a odborných komisích. Stránky České asociace pro geoinformace jsou hlavním komunikačním kanálem asociace a slouží k vyhledávání informací pro širokou komunitu odborníků i laické veřejnosti zabývající se geodaty, geoinformacemi, geografickými informačními systémy (GIS) a souvisejícími technologiemi.

http://www.cagi.cz/
Martin Břehovský,zima 2004

Komerční software a jeho distributoři

ESRI

Společnost ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) je jedním z největších světových producentů software GIS. Má své zastoupení ve více než 75 zemích světa, určuje trendy v oblasti GIS. Enviromental Systems Reserach Institute - jeden z průkopníků GIS systémů - systémy ARC/INFO, ArcView, SDE, MapObjects, a další.

http://www.esri.com/
Martin Břehovský,zima 2004

ERDAS

Specialisté na systémy DPZ - výrobci Imagine, OrthoMax a dalších. Software ERDAS IMAGINE umožňuje zpracovávat různé typy geografických dat. Především je zaměřen na zpracování leteckých a družicových snímků, a to od vytvoření ortosnímků až po vyhodnocení informací o typu pokryvu, aktualizaci polohopisu a mapování výškopisu. Kromě klasických kartografických výstupů mohou být geografická data využívána a prezentována ve formě 3D GIS. ERDAS IMAGINE je dále připraven i na řešení celé řady úloh GIS.

http://www.erdas.com
Martin Břehovský,zima 2004

Intergraph

Další průkopník v oblasti GIS software - systémy MGE, FRAMME a Geomedia. Společnost Intergraph je přední světovou společností v oblasti software a služeb pro řízení a vizuální prezentaci komplexních informací. Společnost Intergraph má pobočky v 60 zemích s více než 3 700 zaměstnanci, což jí umožňuje poskytovat podporu globálním nadnárodním společnostem i místním firmám a vládám.

http://www.ingr.com
Martin Břehovský,zima 2004

Bentley Systems

Bentley jsou vedoucím dodavatelem softwarových technologií pro tvorbu, úpravu, správu, vizualizaci a distribuci architektonických a inženýrských informací, které vznikají v průběhu životního cyklu stavebních a inženýrských objektů. Firma známá především CAD systémem MicroStation, tvořící grafický základ MGE.

http://www.bentley.com
Martin Břehovský,zima 2004

Autodesk

Autodesk je vedoucí světový dodavatel softwaru pro navrhování a tvorbu digitálního obsahu. Autodesk pomáhá zákazníkům v oblasti stavebnictví, výroby, infrastruktury, digitálních médií a bezdrátových datových služeb zvyšovat hodnotu jejich digitálních návrhových dat a dosahovat vyšší účinnosti v životních cyklech projektů. Významná firma v CAD (AutoCAD), která proniká i do oblasti GIS produkty AutoCAD Map a Autodesk World.

http://www.autodesk.com
Martin Břehovský,zima 2004

Smallworldwide

Je to jeden z nejmodernějších geografických informačních systémů na trhu. Smallworld GIS je aplikace, která je klientem grafické databáze, případně několika dalších relačních databází. Na rozdíl od ostatních relačních databází však obsahuje určitá rozšíření, aby mohla sloužit jako báze dat pro GIS. V Smallworld je aplikovaný princip objektově orientovaného systému.

http://www.smallworld.co.uk
Martin Břehovský,zima 2004

MapInfo

MapInfo je tvůrce známého desktop GIS MapInfo.

http://www.mapinfo.com
Martin Břehovský,zima 2004

Laser-Scan

Laser-Scan je firma zabývající se geografickými informačními systémy. Produkty, které poskytuje jsou např. Radius Topology, Gothic produkty (Gothic Developer, Gothic Integrator, Gothic Integrator (Java TM edition), Gothic Data Server, Object Oriented Database), Clear Text.

http://www.lsl.co.uk
Martin Břehovský,zima 2004

ER Mapper

Earth Resource Mapping je vedoucí firmou ve zpracování rastrů a firmou, která vyvíjí distribuovaný internetový software. Produkuje soupravu obrazových řešení pro zpracování, zobrazení a obsluhu digitálních rastrových obrazů. Produkty, které poskytuje jsou např. ERMapper, Enhanced Compressed Wavelet, Image Web Server a další nadstavby.

http://www.ermapper.com
Martin Břehovský,zima 2004

Oracle

Oracle je druhá největší softwarová firma na světě a vedoucí dodavatel nejmodernějších globálních e-business řešení pro komerční internet a webové aplikace. Oracle je první softwarová společnost, která vyvíjí a zaměřuje se stoprocentně na internetový software díky úplné řadě produktů: databáze, server, obchodní aplikace, a aplikační vývojové a rozhodující podpůrné nástroje. Sídlo společnosti je v Redwood Shores v Kalifornii. Tato firma je nejvýznamnější dodavatel databázového software včetně modulů pro GIS (Spatial Cartridge).

http://www.oracle.com
Martin Břehovský,zima 2004

Genasys

Genasys je přední poskytovatel služeb pro telekomunikační sektor. Tato společnost vyvíjí software určený pro zdokonalené využívání geoprostorových dat. Tvůrci modulárního systému Genasys.

http://www.genasys.com
Martin Břehovský,zima 2004

PCI Geomatics Group

PCI Geomatics je přední světový tvůrce softwaru (geografické modelování, měření, analýzy, výstupy) a řešení založených na DPZ, digitální fotogrammetrii a prostorové analýze.

http://www.pcigeomatics.com
Martin Břehovský,zima 2004

Safe Software

Přední světový dodavatel softwaru pro převod prostorových dat. Software této firmy využívají po celém světě organizace, které potřebují zpřístupnit a zpracovávat GIS a CAD data v různých datových formátech. Nabízejí komplexní řešení pro transformaci dat a pro převod dat z různých datových formátů.

http://www.safe.com
Martin Břehovský,zima 2004

Manifold

Tvůrci méně známého desktop GIS.

http://www.manifold.net
Martin Břehovský,zima 2004

ArcData Praha

Cílem společnosti je přinášet na český trh nejlepší světové technologie z oblasti geografických informačních systémů a poskytovat české uživatelské obci s GIS související služby a produkty na profesionální úrovni. Společnost je distributorem geografických informačních systémů předních světových firem v této oblasti — ESRI (Environmental System Research Institute, Inc) a systémů ERDAS společnosti Leica Geosystems AG.

http://www.arcdata.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Intergraph ČR

Dodává software a poskytuje služby pro správu a obrazové znázornění komplexních informací.

http://www.intergraph.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Bentley Systems ČR

Bentley jsou vedoucím dodavatelem softwarových technologií pro tvorbu, úpravu, správu, vizualizaci a distribuci architektonických a inženýrských informací, které vznikají v průběhu životního cyklu stavebních a inženýrských objektů.

http://www.bentley.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Autodesk ČR

Autodesk je vedoucí světový dodavatel softwaru pro navrhování a tvorbu digitálního obrazu. Nabízí zákazníkům progresivní podniková řešení tvořená výkonnými technologickými produkty a službami. Autodesk pomáhá zákazníkům v oblasti stavebnictví, výroby, infrastruktury, digitálních médií a bezdrátových datových služeb zvyšovat hodnotu jejich digitálních návrhových dat a dosahovat vyšší účinnosti v životních cyklech projektů.

http://www.autodesk.cz
Martin Břehovský,zima 2004

GISAT

Aktivity firmy GISAT pokrývají široké spektrum činností spojených s dálkovým průzkumem Země - od distribuce družicových dat, digitálního zpracování družicových a leteckých snímků, přes vývoj metodik na získávání geoinformací a monitorování stavu či změn životního prostředí až po tvorbu geoinformačních systémů.

http://www.gisat.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Berit

Akciová společnost BERIT je dodavatelem informačních technologií a návazných služeb v oblasti geografických (GIS) a provozně-technických informačních systémů (TOMS). Základním stavebním kamenem většiny dodávaných řešení jsou firemní technologie a produkty: LIDS (geografický systém) a TOMS (provozní systém).

http://www.berit.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Gepro

Společnost GEPRO se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami včetně systémové integrace v těchto oblastech: • informační systémy měst a obcí • geografické informační systémy (GIS) • katastr nemovitostí • specializované geodetické systémy • správa technického vybavení • intranet a Internet • účelové databázové aplikace • sledovací systémy vozidel a plavidel • informační systémy dopravy • projektování komplexních pozemkových úprav • tvorba územně plánovací dokumentace • životní prostředí • projektování komunikací • digitální model terénu • a dalších Od roku 1991 je vyvíjen geografický informační systém (GIS) MISYS. Systém MISYS ve spolupráci s dalšími informačními systémy různých firem vytváří komplexní informační systémy pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců areálů, správců technického vybavení a mnoha dalších a je též základem pro SW řešení sledovacích systémů vozidel a plavidel. K dispozici je i jednodušší varianta systému MISYS - WEB určená pro intranet/Internet. Tvůrci systému Kokeš.

http://www.gepro.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Atlas

Společnost byla založena za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Tvůrci softwaru Atlas- nástroje na zpracování digitálního modelu terénu.

http://www.atlasltd.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Help Service

Software společnosti je využíván ve státní správě, průmyslu, marketingu, armádě, lesním hospodářství i zemědělství.

http://www.topol.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Sirion

(odkaz je přesměrován na www.tmapy.cz) Firma zaměřující se na vývoj a implementaci programového vybavení pro oblast státní správy a samosprávy.

http://www.sirion.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Foresta SG

Předmětem činnosti firmy Foresta SG je tvorba programů a ucelených informačních systémů, především pro práci s územně orientovanými daty, pořizování a zpracování geografických dat, expertní a poradenská činnost především v oblasti lesnictví, životního prostředí a státní správy a geodetické služby.

http://www.foresta.cz
Martin Břehovský,zima 2004

T-Mapy

Společnost T-MAPY se orientuje na poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Produkty a služby společnosti T-Mapy jsou vhodným doplňkem či přímo základem informačních systémů veřejné správy, distribučních společností, v dopravě, telekomunikacích i jinde. Buduje a vyvíjí geografické informační systémy na technologiích americké společnosti ESRI.

http://www.tmapy.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Geodézie ČS

Tvůrci softwaru Geobáze.

http://www.geodezie.cz
Martin Břehovský,zima 2004

Topol software

Na této adrese naleznem volně dostupnou prohlížečku geodat. Tvůrci geografického informačního systému TopoL. Systém TopoL GIS, PhoTopoL, TopoL Track a TopoL NT i všechny ostatní aplikace založené na těchto technologiích uvedeného software.

http://www.topol.cz/
http://www.topol.cz/share/?doc=../download/freeware.php3
Martin Břehovský,zima 2004

GRASS

GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) - nejznámější volně dostupný GIS software vyvíjený původně armádou USA - vhodný především pro sofistikované analýzy rastrových dat.

http://www.baylor.edu/~grass/
Martin Břehovský,zima 2004

Idrisi

Velice známý rastrový GIS, vhodný zvláště pro výuku GIS. IDRISI Kilimanjaro je sofistikovaný GIS software obsahující přes 200 modulů pro analýzy a zobrazení digitálních prostorových informací.

http://www.idrisi.clarku.edu
Martin Břehovský,zima 2004

Global Mapper

Global Mapper Software LLC navrhuje, vyvíjí a distribuuje programovou sadu Global Mapper. Tento software je také distribuován společností USGS (United State Geological Survey) pod jménem dlgv 32 Pro. Společnost Global Mapper Software LLC byla založena v roce 2001.

http://www.globalmapper.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Poskytovatelé freewaru

Christine GIS

Christine GIS nabízí základní funkce, které jsou užitečné k prozkoumání dat GIS. K použití Christine GIS je potřeba: PC minimálně s MS Windows 95 a 2,5 MB volného místa na hard-disku. Christine je užitečný prohlížeč, který vizualizuje, prohlíží a prostorově analyzuje data. Je navržen s intuitivním Windows uživatelským rozhraním. Obsahuje 3 typy dokumentů: Views, Tables a Scripts.

http://www.christine-gis.com
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

MapMatrix (GIS Public Viewer)

S tímto softwarem lze snadno uveřejnit GIS data přes internet, intranet nebo vložit GIS informace do jiných aplikací. Integrace s jinými systémy a aplikacemi je rychlá a jednoduchá.

http://www.gatewayhorizons.com/PublicViewer/MapWindow.aspx
http://www.gatewayhorizons.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Esri viewer

AutoVue je Shapefile viewer a řešení pro spolupráci ESRI GIS dat se 450 dalšími 2D CAD, 3D CAD, EDA/PCB formáty. Uživatelé mohou s AutoVue prohlížet, tisknout a spolupracovat se shapefile daty v jejich původním formátu- není vyžadována konverze.

http://www.cimmetry.com/esri_viewer.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Tatuk GIS

TatukGIS Viewer je velmi rychlý a podporuje skoro každý významný GIS/CAD formát a skoro každý formát rastrových obrazových dat. TatukGIS umožňuje otevřít a číst data v následujících formátech: - Raster image: TIFF/GeoTIFF, ECW, MrSID, JPEG2000, JPEG, IMG, BMP, BIL/SPOT, PNG, RPF (CADRG/CIB), DTM formats (ASCII GRID, FLOAT GRID, BT, DTED, ADF), TatukGIS PixelStore - Vector: SHP, E00, MIF/MID, TAB, DXF, DGN, TIGER, GML, GDF, DLG, SDTS, Geomedia®, SQL layers with OPENGIS® features implementation - Georeferenced Images: GeoTIFF, World File, and TAB based

http://www.tatukgis.com/products/viewer/viewer.aspx
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

AGIS for Windows (A simple mapping and GIS shareware package)

Geografický informační systém pro Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000 a XP. Mapy a data mohou být uživatelem zadávány ve formě textových souborů, buď vytvořených jinými programy nebo použitím textového editoru.Všechny řídící soubory, které jsou využívány systémem AGIS jsou ASCII text. K dispozici je celá řada mapových projekcí, tudíž lze bez problému zobrazit jakoukliv část světa včetně pólů.

http://www.agismap.com/agisinfo.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

FreeGIS Project

http://www.freegis.org/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Manuály a tutoriály

GRASS Seeds

Jak pracovat se systémem GRASS.

http://www.geog.le.ac.uk/assist/grass/seeds/gs_html.html
Martin Břehovský,zima 2004

ESRI User Conference Proceedings Archive

Archiv článků z uživatelských konferencí firmy ESRI – obsahuje zkušenosti, rady a technické typy uživatelů.

http://www.esri.com/library/userconf/archive.html
Martin Břehovský,zima 2004

ARC/INFO Knowledge Base

Informace o ArcGIS Desktop produktech ArcInfo, ArcEditor, ArcView, ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS Engine Developer Kit, ArcGIS Engine Developer Runtime, ArcGIS Server.

http://support.esri.com/
Martin Břehovský,zima 2004

MapServer tutorial

Tutoriál k MapServeru.

http://hypnos.cbs.umn.edu/projects/tutorial/sections.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Výukové stránky o GIS

Innovative GIS - The GIS Primer

Základy GIS, učební materiály pro ty, co si chtějí rozšířit své znalosti GIS technologie.

http://www.innovativegis.com/basis/education/education.html
Martin Břehovský,zima 2004

Na této stránce najdeme odpověď na otázky: co je to GIS, jak geoinformační systémy pracují, jaký mají přínos (nejen dnes, ale i v minulosti) a mnoho dalších zajímavých témat.

http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Na této stránce nalezneme vše o geoinformačních systémech v německém jazyce. Jsou zde i links k zajímavým stránkám zabývajících se touto problematikou.

http://www.gis-tutor.de
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Vše o GIS (v anglickém jazyce).

http://www.gislounge.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

The GeoCommunity

Stránka nejen pro studenty, ale i pro profesionály z oboru.

http://www.geocomm.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Seminář Základy publikování prostorových dat na WWW

Základní principy, cvičení s MapGuide, cvičení s UMN MapServer.

http://gis.vsb.cz/seminarWWW/uvod.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Pandora - konference GIS GRASS

Konference, různé příspěvky, nutná registrace.

http://pandora.idnes.cz/conference/grass/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Rozcestníky s geoprostorovou tématikou

Geodata a GIS na internetu

Mnoho odkazů na on-line mapové servery, geodata ke stažení, GIS, ...

http://laker.wz.cz/dp/ggi_dp.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Yahoo! - Science:Geography:Geographic Information Systems (GIS)

Různé odkazy.

http://www.yahoo.com/Science/Geography/Geographic_Information_Systems__GIS_/
Martin Břehovský,zima 2004

Environmental Organization WebDirectory

Odkazy pro enviromentalisty a geografy. Odkazy na webové stránky více než 100 zemí.

http://www.webdirectory.com/
Martin Břehovský,zima 2004

GeoData Information Resources

Zdroj odkazů na geografická data. Poskytuje např. odkazy na digitální kartografická data – dokumentace, digitální kartografická data, vzdáleně snímaná data , atmosférická data, klimatická meteorologická data, hydrologická data, oceánografická data, ekosystémy a biogeochemikální dynamika, geologická a geofyzikální data, paleoklimatická data, data týkající se životního prostředí – komerční zdroje, geodetické a GPS data, data o sčítání lidu a další zdroje dat.

http://www.cgrer.uiowa.edu/servers/servers_geodata.html
Martin Břehovský,zima 2004

The University of Texas at Austin

Nalezneme zde stránky, na kterých si lze prohlédnout různé mapy. Rozcestník je rozdělen na tyto sekce: General Map Sites, Cartographic Reference, Outline Map Sites, PCL Map Collection, City map Sites, Country Map Sites, Historical Map Sites, Weather Map Sites.

http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/map_sites.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GISPortal.com(Gis Related Sites)

Odkazy na internetové stránky zabývající se GIS. Rozcestník je opět rozdělen na několik sekcí (např. školy, dálkový průzkum Země,…).

http://www.gisportal.com/gis3q.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Nice Geography sites

Stránky vytvořené holandskou univerzitou: Universiteit Utrecht. Jsou zde 3 hlavní oblasti: General Geography sites, GIS and Remote Sensing sites, Geography and GIS news groups.

http://www.frw.ruu.nl/nicegeo.html#gis
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Zdroje na webu pro geografii a GIS

http://library.gmu.edu/resources/sci/geography.html#web
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Seznam WWW zdrojů pro GIS

autoři: The University of Edinburgh

http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Vysoké školy, univerzity a výzkumné ústavy

Školy se zaměřením na GIS

http://www.gisportal.com/gis3r.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

AGIS: GIS and mapping Links Page

jsou zde tyto sekce: 1)Links to sources of free map and geographic name data (geographic name data, socioeconomic data, vector map data, raster map data, free map format conversion utilities), 2)Digital chart of the world, VMAP0 information, 3)GIS news sites, 4)Some other interesting GIS-related web sites, 5)GPS software, 6)Favourite Shareware Links.

http://www.agismap.com/webgis.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GIS data links for northern California and other useful GIS-related links

http://www.pacificsites.com/~cbrooks/gis1.shtml
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Laboratoř geoinformatiky UJEP

Odkazy z oblasti geografie , kartografie, GIS na stránkách Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem.

http://www.geolab.cz/vnitrni.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Databáze Web Links v oboru geoinformatika

Odkazy na stránky zabývající se zeměměřictvím, geodézií, fotogrammetrií, DPZ, mapováním, kartografíí a GIS

http://web.geog.gla.ac.uk/%7egpetrie/linksdb.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Portály pro hledání geodat světa

GIS.com

GIS.com je portál k informacím v GIS na webu a byl vytvořen firmou ESRI. Tato stránka je určena každému, kdo se chce vzdělávat v geoinformačních technologiích. Navíc poskytuje uživatelům dat pomoc při jejich práci.

http://www.gis.com
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

TerraServer

Jedna z největších světových databází, umožňující volný přístup k topografickým mapám a družicovým snímkům (černobílé i barevné ortofoto) z oblasti USA, včetně známých památek, družicové snímky s rozlišením až 2x2 m. Přístupné pro běžný operační systém.

http://terraserver.microsoft.com/
Martin Břehovský, zima 2004

Earth View

Podívejte se na svět z konkrétní družice. Je zde možnost nastavení zeměpisných souřadnic, výšky nad Zemí , času pozorování a podmínek atmosféry.

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
Martin Břehovský, zima 2004

ESRI World Basemap Data

Esri zdarma nabízí stažení dat celého světa. Používá systém souřadnic NAD 83.

http://www.esri.com/data/download/basemap/index.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

NIMA-geoengine

Černobílé snímky z celého světa.

http://geoengine.nima.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

NASA-MrSid image server

Barevné snímky zemské pevniny v nepravých barvách.

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

NASA-Visible Earth-Regions

http://visibleearth.nasa.gov/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

NASA-SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)

Data volně přístupná pro veřejnost: Severní a Jižní Amerika.

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/dataprod.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GIA-GNS (National Geospatial Inteligence Agency – GEOnet Names Server)

Databáze sídel podle zemí.

http://earth-info.nima.mil/gns/html/cntry_files.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geodata.gov

Poskytuje přístup k geoprostorovým datům a informacím.

http://www.geodata.gov/gos
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geography Network Explorer

http://www.geographynetwork.com/explorer/explorer.jsp
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapa Evropy

Na této adrese si můžeme prohlédnout on-line mapu Evropy. Silniční mapa Evropy v měřítku 1:1 000 000 a 1: 5 000 000 včetně lokalizace sídel. Souřadnicový systém S-42. Grafická část aplikace nabízí základní nástroje pro pohyb v mapě, volbu výřezu, legendu, ovládání měřítka, vyhledávání v mapě, zobrazení základních informací o objektech v mapě, propojení s externími databázemi aj.

http://www.tmapserver.cz/docs/projekty/europe.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapa Světa

Aplikace Blue World obsahuje mapy světa a regionů. Satelitní mapa světa: obsahuje globální morfologii, státy (jejich hranice a jména) a města (hlavní města států, některá hlavní města provincií a jiná velkoměsta). Přehledová mapa Iráku a Středního Východu: obsahuje satelitní obrázek v pozadí, země (jejich hranice, jména a hlavní města), administrativní jednotky (hranice a hlavní města), jiná velkoměsta. Bulharsko - Rila Měřítko: 1 : 55 000 Vydavatel: Kartografia EOOD Sofia 1998 Rumunsko - Retezat Měřítko: 1 : 50 000 Vydavatel: Dimap Budapest 2000 Zakarpatská Ukrajina Měřítko: 1 : 100 000 Vydavatel: Generalnyj stab SSSR 1975-1992

http://www.blueworld.net/Aquarius.Web.UI/Dashboard/main.aspx
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

WMS Viewer

Na této stránce je dostupná interaktivní mapa světa.

http://www.wmsviewer.com/main.asp
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Maporama

Vyhledávač map celého světa.

http://www.maporama.com/share/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Map24.com

Interaktivní a dynamické mapy.

http://www.uk.map24.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

ComputaMaps

ComputaMAps vytváří databáze 3D digitálních map využitelných pro plánování bezdrátových sítí, v aplikacích letové bezpečnosti a pro vizualizaci rozhlasového vysílání v terénu. Nabízejí ortofota, 3D modely, snímky různých rozlišení a řadu dalších produktů.

http://www.computamaps.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GfK MACON

Digitální mapy z celosvětového největšího archivu: vektorové mapy firmy DfK MACON nabízejí celosvětové pokrytí zeměpisnými mapami s detailním administrativním a poštovním členěním. Tyto mapy jsou doplněny topografickými mapami.

http://www.gfk-macon.de/digitale_landkarten.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Web Map Gallery

Na této stránce si můžeme navolit různé oblasti, pro které bychom chtěli mapy použít, např.: mapy pro GIS software, historické mapy, trasovače a mnoho dalších oblastí využití.

http://www.directionsmag.com/webmapgallery/?industry=43
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

AndromedaTMMap Server

Mapy pro nejrůznější aplikace, od trasovačů po mapy se zeměpisnými kódy.

http://www.telmap.com/web_mapping_contest2004/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

The Earth Imagery Source

ResMap poskytuje free online přístup k družicovým datům, která jsou připravena pro aplikace v GIS. Na této adrese jsou přístupné snímky celé zeměkoule, pro většinu oblastí s rozlišením pohybujícím se od 1 km do 14,25 metrů. V některých vybraných oblastech jsou k dispozici snímky s rozlišením 1 metr. Pro přímé a bezplatné využití je dostupných přes 10 terabytů snímků z družice LANDSAT (navíc není nutné data stahovat).

http://www.resmap.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Naskenované mapy

Mapový server ČVUT

Na serveru se kromě klasických formátů objevily mapy ve třech nových typech souborů: soubory "sid" - jedná se o speciální kompresi pro GIS data, pro zobrazení použijte MrSID GeoViewer. Je to velice kvalitní komprese bez ztráty kvality. Soubory "map" - nejedná se o vlastní obrazová data, ale o indexový soubor se souřadnicemi. Zobrazí se pomocí programu OZI Explorer, vždy společně s příslušným "obrázkem" (stejného jména). Využití je ve spolupráci s GPS přístroji, kdy je z mapy možno odečíst souřadnice a ty pak nahrát jako tzv. Track Pointy do GPS přístroje. Soubory "ozf2" - speciální formát přímo pro OZI Explorer, opět je k tomu potřeba i soubor "map".

http://mapy.mk.cvut.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Spojené národy

Mapy ve formátu "PDF" na stránkách OSN.

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Rusko - Altaj

Stránka nejen o Altaji, pěkné mapy, spousta kvalitních informací.

http://altnet.ru/~altai/english.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Satelitní snímky světa

Stránka při serveru NASA se zajímavým rozhraním pro satelitní snímek celého světa.

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Knihovna Perry-Castaneda

Stránky "The Perry-Castaneda Library Map Collection".

http://203.162.7.73/cesta/maps/map_sites/country_sites.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Digital Topographic Map Sets (UC Berkeley Library)

Kvalitní vojenské topomapy.

http://www.lib.berkeley.edu/EART/topo.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Server vlastníků map

Emailové kontakty na vlastníky papírových map, odkazy na digitální zdroje.

http://www.svetoutdooru.cz/Users_/Mapy/default.asp
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Hory, většinou Asie

Pěkná stránka s naskenovanými mapami, které nejdou jednoduše zakoupit v běžných obchodech.

http://dan.webpage.cz/mapy.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mars Atlas

Kompletně celý Mars v měřítku 1:5 000 000

http://www.msss.com/mars_images/moc/moc_atlas/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GEOLAB

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. V digitální podobě zde nalezneme tyto mapy: I.vojenské mapování, II.vojenské mapování, Müllerovo mapování, Stabilní katastr.

http://oldmaps.geolab.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

David Rumsey Map Collection

Na této stránce najdememe přes 11 000 historických map (převážně Amerika, ale můžeme zde nalézt i japonské historické mapy).

http://www.davidrumsey.com/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapová sbírka Knihovny kongresu USA

http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtml/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Historické mapy Velké Británie

http://www.old-maps.co.uk/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapový server Laboratoře geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně

Ve své činnosti se zaměřuje na problematiku využití geoinformačních technologií, především geografických informačních systémů (GIS) a metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti životního prostředí a v archeologii. Od roku 2001 zajišťují kompletní služby (geodézie, kartografie, GIS, DPZ a GPS) při archeologickém výzkumu na území české koncese v Egyptě.

http://mapserver.geolab.cz/website/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Interaktivní mapy ČR všeobecné

Přehledná mapa ČR

Interaktivní vektorová mapa ČR, obsahující také administrativní členění a významné památky. Možnost měření vzdáleností, výpočet ploch.

http://www.premathmod.cz/mapserv/php/gpsmap.php?proj=/home/www/virtuals/premathmod.cz/bnh/cechy/novecechy.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Portál Regionálních informačních systémů

Poskytuje informační zázemí krajským orgánům pro podporu územního rozvoje a řízení odvětví v jejich působnosti, ale i podnikatelům, investorům a občanům pro jejich aktivity.

http://www.risy.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

CsmapServer

Vektorová i rastrová mapa ČR a měst.

http://www.mapserver.cz/cgi-bin/hsrun.exe/WebApp/MapXtreme/MapXtreme.htx;start=HS_start
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Supernavigator

Vektorová mapa ČR, umožňuje vyhledávání objektů a firem podle různých odvětví

http://www.supernavigator.cz/navigator.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

SHOCart on-line

Obdobná data i prohlížeč jako na portálu centrum.cz, ale bez detailních plánů menších měst.

http://shocart2.tmapserver.cz/tms/shocart/index.php?client_type=shocart&strange_opener=1&interface=tmv&Theme=kraje&Command=SelByFld&Field=KRAJE_&Values=10&Zoom=ToExtent&Percent=110&client_lang=cz_iso&strange_opener=1&Project=TMS_SHOCART&cacheID=1073924844343
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Webmapy

Vektorová mapa ČR, různé vyhledávání.

http://www.webmapy.cz/cesko/cesko.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Interaktivní mapy ČR – tématické

Mapy MŽP

Obsahuje výběr: topografické podklady, administrativní členění, geologie a geomorfologie, hydrografie, chráněné území, evropská soustava natura 2005, krajinný pokryv, česká inspekce životního prostředí, oblasti znečištění, povodně 2002, systém sběru informací o škodách na životním prostředí, systém evidence zátěží životního prostředí, historické mapování.

http://map.env.cz/website/mzp/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

T-MapServer

Copyright ©: T-MAPY spol. s.r.o. Hradec Králové Obsahuje výběr: program péče o krajinu, program revitalizace říčních systémů, program drobných vodoh. a ekol. akcí, střediska AOPK, kraje, okrasy, katastry, listoklad ZM 1:50 000.

http://aopk.tmapserver.cz/tms/aopk/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

UHUL projekty jsou: Poradci, Pilotní projekt-stanovení potenciální eroze, Oblastní plám rozvoje města, Úprava chemismu půdy (vápnění).

http://212.158.143.149/index.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Geodis – mapsarver

Firma Geodis Brno s.r.o. poskytuje přístup k leteckému ortofotu (přesnost 0,5m),družicovým snímkům (přesnost 7m) a snímkování povodní v roce 2002 po bezplatné registraci.

http://www.geodis.cz/www/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Cyklo server

Umožňuje vyhledávat požadované cyklotrasy.

http://www.cykloserver.cz/Cykloserver/CsSIZbr.Asp?intRubrKis=1005
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GIS Plzeň

Zobrazuje město Plzeň se zvolenými vrstvami jako rastrový podklad, adresa, doprava, katastrální mapa, plzeňské historické podzemí, přehledy, technická mapa, územní celky, územní plán, životní prostředí a další.

http://gis.plzen-city.cz/public/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Mapové servery krajů ČR

Královéhradecký kraj

Server poskytuje data a informace z různých oblastí činnosti krajského úřadu ve spojení s mapovými podklady různých měřítek a barevnou ortofotomapou kraje, samostatné aplikace z některých oblastí činností krajského úřadu, např. cestovní ruch, a další zajímavé internetové odkazy z oblasti geografických informačních systémů. Martina Divišová,jaro 2005 Veronika Králová,jaro 2005 Petra Šilhavá,jaro 2005

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/

Liberecký kraj

Vektorové a rastrové mapy kraje, Registr cyklotras a cyklokoridorů v Libereckém kraji.

http://www.kraj-lbc.cz:2020/pages/mapy_w.asp
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Středočeský kraj

Vektorové mapy kraje, digitální model území, cyklostezky, povodňový plán.

http://mapy.kr-stredocesky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Olomoucký kraj

Vektorové mapy kraje, surovinová studie, přehled územně správního členění, záplavové oblasti.

http://mapy.kr-olomoucky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Zlínský kraj

Projekty mapového serveru - viniční tratě, generel dopravy Zlínského kraje, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, rozvojové plochy pro bydlení .

http://mapy.kr-zlinsky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Ústecký kraj

Vektorové mapy kraje – obecné, zaměřené na demografii, dopravu, hospodářský rozvoj kraje, životní prostředí a mimořádné situace.

http://mapy.kr-ustecky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Jihočeský kraj

Tento server je provozován odborem informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jsou na něm průběžně vystavována všechna relevantní geograficky orientovaná data určená široké veřejnosti.

http://gis.kraj-jihocesky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Jihomoravský kraj

On-line mapy kraje – správní obvody obcí, cyklotrasy, 3D modely, data ke stažení.

http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Kraj Vysočina

Vektorové mapy kraje, týkající se různých oblastí. Ortofotomapa, GIS galerie.

http://www.kr-vysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450008&id_org=450008&id_ktg=21912&archiv=0&p1=&p2=&
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Plzeňský kraj

Vektorové mapy kraje, týkající se různých oblastí – kultury, životního prostředí, regionálního rozvoje a územního plánování. Barevný letecký snímek kraje.

http://portal.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=556
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Karlovarský kraj

Server poskytuje nejen potřebné informace, ale i aplikace, především z oblasti geografických informačních systémů (GIS) pro území Karlovarského kraje. Snahou je, aby zde nalezli potřebné informace jak běžní uživatelé, tak i odborná veřejnost.

http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

GIS portály některých měst v ČR

Plzeň

GIS portál města Plzně: průvodce mapami, aplikacemi a službami GIS. GS Web-Aplikace: spustitelná Java aplikace s uvolněnými daty pro veřejnost.

http://gis.plzen-city.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Hradec Králové

Územní plán, ortofotomapy, demografie a řada dalších map.

http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Ostrava

Městský Informační Systém, oddělení GIS (Geografický informační systém) Magistrátu města Ostravy prostřednictvím internetu a Mapového serveru umožňuje široké veřejnosti vyhledávat informace o Ostravě.

http://gisova.mmo.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Brno

Mapa města, cyklistická doprava v Brně, územní plán města Brna, cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna, ekomapa.

http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?lan=cz&nav01=1248&nav02=2222&nav03=1697
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Praha

Městský informační systém MURIS poskytuje informace o jednotlivých městských částech, katastrálních územích, budovách či ulicích Prahy, o cenách pozemků na území Prahy, o územním plánu Prahy aj.

http://muris.mepnet.cz/public/menu/index1.html
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Praha (povodeň)

povodeň v Praze 13.-15.srpna 2002 Zpřístupněna je ortofotomapa s vyznačeným zaplaveným územím Prahy, která byla vytvořena na základě leteckého snímkování území v okolí Vltavy dne 14.8.2002. Zároveň je možné zobrazit skutečnou maximální záplavovovou čáru, hloubkovou mapu Vltavy při povodni a vypočtené záplavové čáry odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

http://193.86.30.142/tms/praha_zatopy_arcims/index.php
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Kladno

Geografický informační systém (GIS) města Kladna využívaný Statutárním městem Kladnem je postupně realizován a rozšiřován od roku 1992 v prostředí MISYS od společnosti GEPRO, s.r.o. Jedná se o informační systém zahrnující veškeré informace o objektech, jejich vlastnictví a funkčním využití, které se nachází na povrchu a pod povrchem na území Kladna. Základem GIS města Kladna je vektorová Digitální mapa Kladna (DMK), kterou tvoří Digitální katastrální mapa Kladna (DKMK) a jejímž obsahem jsou vlastnické vztahy, a Digitální technická mapa Kladna (DTMK), která shrnuje informace o polohopisu, technických sítích, vlastnostech objektů a prvcích pasportního charakteru.

http://www.mestokladno.cz/dig_mapa.asp
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Kopřivnice

Orientační mapa města, rozptylová studie, územní plán města Kopřivnice.

http://mapy.koprivnice.cz
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Portály internetových mapových serverů

Seznam

Umožňuje kvalitní vyhledávání adres a zobrazuje nejbližší bankomaty, lékárny, pohotovsti, policie, pošty, restaurace, benzínky, ubytování, MHD a stanice města. Poskytuje plánovač tras

http://www.mapy.cz/?&sz=1
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Centrum

Umožňuje vyhledávání adres a zobrazování dalších zařízení (podobné Seznamu). Poskytuje také plánovač cest. Zobrazuje na mapě i vrstevnice v určitém měřítku.

http://www.mapy.centrum.cz
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Atlas

Umožňuje vyhledávání adres a zobrazování dalších zařízení. Poskytuje vyhledávání cest.

http://mapy.atlas.cz/mapviewer/mapviewer.aspx
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Quick

Umožňuje vyhledávání adres a zobrazování dalších zařízení. Poskytuje vyhledávání cest. Navíc také kromě grafického měřítka uvádí měřítko číselné. Je možné zobrazit 5 velikostí mapy a 2 kvality mapy.

http://mapy.quick.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Ticsali

Zaměřuje se především na turistiku.

http://mapy.tiscali.cz/uvod/index.php?is=1
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005

Idnes

Zaměřuje se především na turistiku.

http://mapy.idnes.cz/
Martina Divišová,jaro 2005
Veronika Králová,jaro 2005
Petra Šilhavá,jaro 2005
Divišová Martina
Králová Veronika
Šilhavá Petra