VisualHealth
Používání XML map

Ovládání XML map

Zobrazení mapy

Navigace mezi jednotlivými mapami je řešena jednoduchým systémem menu. V levé části dokumentu je základní menu umožňující zobrazit seznam map týkajících se diabetu (položka Diabetes) a nákladů na léčení (položka Náklady na léčení). Další položkou menu je odkaz na úvodní stránku (položka Úvodní stránka) se zapnutým seznamem všech map (viz obr. 1). Zobrazení konkrétní mapy se provede kliknutím na název mapy v seznamu.

Obrázek 1: Úvodní stránka se seznamy map

V horní části stránky s mapou jsou odkazy s různými časovými údaji. Po kliknutí na ně je zobrazena mapa vztažená k vybranému období (viz obr. 2). Kliknutím na položky základního menu je možné zobrazit seznamy map, případně se vrátit na úvodní stránku. Seznamy se zobrazí přes právě zobrazenou mapu a je možné je opět skrýt kliknutím na poslední položku seznamu pojmenovanou [x] zavřít.

Obrázek 2: Zobrazení konkrétní mapy