VisualHealth
Používání google map

Ovládání google map

Zobrazení

Směr pohledu na mapu a jeho zvětšení je možné ovládat pomocí panelu navigace (obr. 1) nebo přímo myší.

Obrázek 1: Neaktivní a aktivní panel navigace

Směr pohledu
Nástroje pro ovládání směru pohledu beze změny místa.
Pohyb cíle pohledu
Nástroje pro změnu cíle pohledu.
Zvětšení/zmenšení pohledu
Nástroje pro zvětšení a zmenšení pohledu (odpovídá přiblížení a oddálení od místa pohledu).

Myší je možné ovládat směr pohledu, posun cíle pohledu a změnu jeho měřítka tažením myši se stisknutým pravým, levým nebo prostředním tlačítkem (kolečkem).

Časová složka

Časovou složku grafů je možné ovládat pomocí panelu časových nástrojů (obr. 2).

Obrázek 2: Neaktivní a aktivní panel časových nástrojů

Zpět
posun v čase zpět
Animace
animace časového vývoje (rychlost animace je možné nastavit – viz tlačítko Nastavení)
Vpřed
posun v čase vpřed
Zmenšení
zmenšení měřítka posuvníku
Zvětšení
zvětšení měřítka posuvníku
Nastavení
otevření dialogu s možnostmi nastavení
Posuvník
posun v čase

Zobrazení podrobností

Kliknutím na části grafu je možné zobrazit podrobné informace k datům z nichž graf vznikl. Po kliknutí na spodní podstavu sloupců ve sloupcovém grafu se zobrazí okno popisující význam dat, jejich lokalizaci, časové určení a hodnotu sloupce. Po kliknutí na dolní podstavu je zobrazen úplný výpis atributů sloupce (obr. 3). Podobně při kliknutí na koláčový graf je tento graf zvětšen a zobrazen s popisky (obr. 4).

Obrázek 3: Informace zobrazené po kliknutí na spodní a na horní podstavu sloupce

Obrázek 4: Informace zobrazené po kliknutí na koláčový graf

Další informace

Další informace k ovládání je možné získat například v uživatelské příručce.