Odpovědná kartografie

Termíny a výše konferenčního poplatku účastníka

Konferenční poplatek Řádný
(registrace a platba do 1. 5. 2023)
Prodlouženo do 1. 6. 2023
Mimořádný
(registrace a platba do 31. 7. 2023)
Registrace a platba po 31. 7. 2023
vč. platby na místě
Běžný účastník 4 000 Kč 4 300 Kč 5 000 Kč
Člen ČKS / CAGI / ČGS / SFDP (*) 3 300 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Student 2 000 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč
Hosté a čestní členové ČKS 0 Kč 0 Kč 0 Kč

(*) ČKS – Česká kartografická společnost / CAGI – Česká asociace pro geoinformace / ČGS – Česká geografická společnost / SFDP – Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Registrace účastníků konference

Registrujte se na konferenci jako její účastník pomocí online formuláře.


Informace k platbě konferenčního poplatku

 • Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, obědy 6. a 7. 9. 2023, občerstvení o přestávkách a společenský večer s rautem.
 • Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování.
 • Platbu na místě je možné provést POUZE v hotovosti.

Storno poplatky

 • Do 10. 8. 2023 – 60% z ceny zaplaceného poplatku.
 • Po 10. 8. 2023 – 100% z ceny zaplaceného poplatku.

Detaily platby konferenčního poplatku

Příjemce:
Česká kartografická společnost, z.s.,
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 49371525
Česká kartografická společnost, z.s. není plátcem DPH

 • Číslo účtu: 166791914/0300 (CZK)
 • Variabilní symbol: byl zaslán e-mailem při registraci (2023xxx)
 • Zpráva pro příjemce/do poznámky platby: jméno a příjmení registrovaného

 • Poznámky k platbě konferenčního poplatku

  • Při platbě bankovním převodem prosím uvádějte všechny výše uvedené informace (především variabilní symbol a jméno registrovaného), aby bylo možné platbu jednoznačně přiřadit ke konkrétní osobě.
  • Prosba o zaslání proforma faktury registrovaným se vyjadřuje přímo při registraci účastníka – je třeba uvést informace o odběrateli, které mají být ve faktuře obsaženy.
  • V případě, že Váš konferenční poplatek bude součástí hromadné platby pro více účastníků z jedné instituce, odešlete e-mail organizátorům na geokonf[et]kgm.zcu.cz, ve kterém uveďte seznam registrovaných osob, kterých se hromadná platba bude týkat a kontaktní osobu, která bude hromadnou platbu s organizátory komunikovat.

  Registrace příspěvků na konferenci

  Registrujte Váš příspěvek na konferenci přímo skrze online formulář.

  • Jazyk příspěvku: český, slovenský, anglický
  • Termín registrování příspěvku pro jeho zařazení do konferenčního sborníku abstraktů – 1. 5. 2023

  Pořadatelé: Česká kartografická společnost a Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni

  Kontakt (správa webových stránek): Pavel Hájek

  Poslední aktualizace [mm/dd/yyyy]: