20. kartografická konference

Organizační výbor

 • Ing. Martina Vichrová, Ph.D. (předsedkyně organizačního výboru)
 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D.
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 • Ing. Michal Kepka
 • Ing. Jakub Šilhavý

Kontakt

Email (předsedkyně organizačního výboru): vichrova /zavinac/ kma.zcu.cz


Oddělení geomatiky, Katedra matematiky

Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 22

306 14, Plzeň

Telefon: ++420 377 632 601

Fax: ++420 377 632 602

Web: gis.zcu.cz

Programový výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (předseda programového výboru)
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
 • Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
 • Ing. Róbert Fencík, PhD.
 • Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 • Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.
 • Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
 • Ing. Danuše Svobodová
 • Ing. Milada Svobodová
 • Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
 • Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
 • Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
 • Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.