20. kartografická konference

Vzpomínky na 14. kartografickou konferenci konanou v Plzni v roce 2001

Vzpomínka na 14. kartografickou konferenci

Večerní koncert v synagoze

Stránky 14. kartografické konference

Informace o konferenci

Místo konání konference

Důležitá data

 • 2. 1. 2013 - Spuštění registračního systému
 • 17. 2. 2013 - Odeslání plného textu pro publikaci v recenzovaném časopisu
 • 16. 5. 2013 - Odeslání abstraktu pro publikaci ve sborníku konference
 • 30. 5. 2013 - Mezní termín pro včasnou registraci na konferenci za zvýhodněné vložné
 • 1. 8. 2013 - Ukončení možnosti registrace na konferenci za plné vložné
 • 5.-6. 9. 2013 - 20. kartografická konference

Témata konference

 • Současná kartografická tvorba
 • Kartografické aspekty vizualizace geodat
 • Moderní kartografické metody
 • Aplikace kartografie ve vědecko-výzkumných aktivitách
 • Studentské příspěvky

Publikace

 • Odborné časopisy (pouze vybrané příspěvky)
 • Sborník s ISBN

Nabídka pro sponzory

 • Bronzový sponzor konference: za sponzorský dar ve výši 5 000 Kč bude nabídnutá možnost umístění komerčního stánku v předsálí.
 • Stříbrný sponzor konference: za sponzorský dar ve výši 10 000 Kč bude nabídnutá možnost umístění komerčního stánku v předsálí, jeden vstup na konferenci zdarma a umístění loga společnosti v konferenčním sálu.
 • Zlatý sponzor konference: za sponzorský dar ve výši 15 000 Kč (případně vyšší) bude nabídnutá možnost umístění komerčního stánku v předsálí, dva vstupy na konferenci zdarma (podle výše příspěvku lze domluvit další volné vstupy), umístění loga společnosti v konferenčním sálu a prostor pro komerční příspěvek v programu konference.

Možnosti ubytování

Doprovodný program

 • Plenární zasedání Kartografické společnosti ČR
 • Výstava kartografických produktů
 • Výstava dětské mapy
 • Společenský večer