20. kartografická konference

Čtvrtek 5. září 2013

 • 9:30-11:00 Registrace
 • 9:30-10:30 plan4business workshop (pozvánka)
 • 11:00-11:15 Zahájení 20. kartografické konference
 • 11:15-13:15 Plenární jednání
 • 13:15-14:30 Oběd
 • 14:30-16:30 Plenární jednání
 • 17:00-18:00 Jednání Kartografické společnosti České republiky
 • 20:00-22:00 Společenský večer v Plzeňském pivovaru

Pátek 6. září 2013

 • 9:30-10:00 Registrace, občerstvení
 • 10:00-12:00 Jednání v paralelních sekcích
 • 12:00-13:00 Oběd
 • 13:00-15:00 Jednání v paralelních sekcích
 • 15:00-15:15 Zakončení 20. kartografické konference

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu v závoslosti na aktuálních podmínkách.

Program konference

Sborník abstraktů a příspěvku z 20. kartografické konference ve formátu PDF

Podrobný program 20. kartografické konference

Středa 4. září 2013

  Registrační formulář

 • Workshop projektů NeoCartoLink a GeoInfoNet
  • M. Vichrová, H. Kiliánová, P. Vahalík – Vídeň
  • J. Šilhavý, J. Burian – Trondheim
  • P. Hájek, S. Popelka – TU Delft
  • P. Zahradník, M. Kačmařík – Potsdam GFS
  • J. Langr – T-Kartor, Kristianstad
  • M. Klimánek, V. Pechanec, K. Růžičková – Zvolen
  • P. Švec, H. Kiliánová – Reykjavík
  • K. Janečka – Oracle Spatial User Conference, Washington, USA
  • O. Čerba – 4th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulharsko
  • O. Čerba – AutoCarto 2012 Research Symposium, Columbus, Ohio, USA
  • K. Jedlička – Delft University of Technology, OTB Institut for the Built Environment, Delft, Nizozemí
  • J. Šilhavý – University of Bucharest, Fakulta geografie, Bukurešť, Rumunsko
 • 14:00-17:00 Pracovní seminář Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat
  • Zahájení
  • GeoInfoStrategie v kontextu rozvoje eGovernmentu (RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu GeoInfoStrategie,odbor veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky)
  • Objektově orientovaná databáze základních geodat (Doc. Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí oddělení Geomatiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)
  • Specifika datových sad v ochraně autorských práv (RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., vedoucí OS autorské právo CAGI, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)
  • Autorské právo a státní mapová díla (Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu v Praze)
  • Novela autorského zákona a datové sady geodat (JUDr. Irena Holcová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnická fakulta UK Praha)
  • Diskuze
  • Formulace doporučení a závěr